زنجیر پیچی ظریف نقره

85,000 تومان

1 عدد موجود است

توضیحات

زنجیر پیچی ظریف ، تقریبا ۵۰ سانتیمتر ، تقریبا ۱٫۷ گرم ، جنس نقره ۹۲۵ ایتالیا . کد ۲۷۰