زنجیر پیچی ظریف نقره

85,000 تومان

2 عدد موجود است

توضیحات

زنجیر پیچی ظریف ، تقریبا ۵۰ سانتیمتر ، تقریبا ۱٫۶ گرم ، جنس نقره ۹۲۵ ایتالیا . کد ۲۶۷